Til brugeren

Hvorfor er QR-Check relevant for mig?

  • QR-Check er relevant for dig, da appen hjælper med at optimere de mange tjek du dagligt eller periodisk foretager.
  • Det bliver nemmere at indrapportere dine tjek, samtidig med at du nu har mulighed for både at dokumentere eventuelle fejl eller problemer med videoklip og kommentarer.
  • Dine dagligdagsproblemer bliver mere synlige og overskuelige, hvilket også gør det nemmere at løse dem.
  • Du optimerer dine arbejdsgange, så der er mere tid til dine andre arbejdsopgaver. 

Den pågældende QR-kode vil en kollega placere et relevant sted for det pågældende tjek, du skal foretage. Nu skal du scanne koden med appen. Du indlæser QR-koden ved at åbne appen og vælge 'Scan QR-kode' i bunden af venstre hjørne. Når scanneren er klar, skal du holde telefonen over QR-koden, der bliver aflæst efter et par sekunder. Nu har du adgang til den liste, der hører til det tjek, du skal foretage. 

1. Hent tjekliste

Klik på "Scan QR-kode"

Liste over tjekpunkter vises

Når du har udfyldt tjeklisten, sendes den automatisk til opretteren. Hvis du retter i en eksisterende tjekliste, vil en ny automatisk blive sendt ud, så I altid arbejder ud fra den nyeste version. Det kan ses, at det er dig, der har udfyldt den pågældende tjekliste ud fra den e-mail, du har oprettet dig med.

Når du skal begynde at udfylde tjeklister, starter du dit arbejde med appen, når du får en QR-kode udleveret, som skal scannes. Den vil ofte være printet ud på papir og hænge i nærheden af det, du skal tjekke. Hvis du ikke har downloaded QR-Check endnu, så gå til punktet ’Kom hurtigt i gang’ og læs hvordan du gør.

Sådan udfylder du tjeklister

Du udfylder tjeklisten ved at trykke på det pågældende punkt, når du har foretaget tjekket. Cirklen bliver således grøn, og der fremkommer et flueben. Har du en kommentar til et punkt, kan du holde fingeren på det pågældende punkt og slide til venstre. Nu har du mulighed for at trykke på det felt, der passer med dit problem.

2. Udfyld tjekliste

Klik på fluebenet når et punkts tjek er gennemført

Ved at holde fingeren på punktet får du flere valgmuligheder

GRATIS I APP STORE ➪

Kontaktoplysninger

TUR Forlag

Vesterbrogade 6D, 4. sal

1780 København K

Tlf. 35 87 87 00

info@turforlag.dk

Om TUR Forlag

TUR Forlag udvikler og udgiver materialer til alle former for uddannelser inden for transportbranchen. Vi kombinerer den nyeste faglige og pædagogiske viden om værktøjer til undervisningsbrug i form af bøger, opgaver, brætspil, videoer og interaktive programmer. Forlaget er en del af Transporterhvervets Uddannelser - TUR, som fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og erhvervsuddannelser (EUD) til transportområdet.