Om QR-Check

TUR er et efteruddannelsessekretariat, der tager sig af alle transporterhvervets uddannelser. Læs mere om TUR her.

QR-check er en app udviklet af TUR Forlag, der til daglig laver undervisningsmaterialer til selv samme uddannelser.

Gennem TUR Forlags store erfaring med både uddannelses- og virksomhedssiden af branchen, har vi med input fra en transportvirksomhed udviklet QR-check for at imødekomme et behov for og ønske om mulighed for flere digitale arbejdsprocesser. 


QR-check er således skabt for at forenkle arbejdsgange og optimere de daglige, ugentlige eller månedlige tjek ude i virksomhederne - det være sig lovkrav eller blot faste tjek i alt fra temperaturer, biler, varer, lager mm, så kan QR-check digitalisere og optimere arbejdsgangen og tjekkene, der hører med.

Baggrund for appen

Appen QR-check så dagens lys i 2016. Ønsket var at forenkle og forkorte de mange papirgange, der dagligt finder sted ude i transportvirksomhederne især.

QR-check kan både benyttes som en ekstra hjælp til supplering af de eksisterende digitaliseringsredskaber i virksomheden eller fungere selvstændigt for virksomheden der er ny i forhold til digitalisering.

GRATIS I APP STORE ➪

Kontaktoplysninger

TUR Forlag

Vesterbrogade 6D, 4. sal

1780 København K

Tlf. 35 87 87 00

info@turforlag.dk

Om TUR Forlag

TUR Forlag udvikler og udgiver materialer til alle former for uddannelser inden for transportbranchen. Vi kombinerer den nyeste faglige og pædagogiske viden om værktøjer til undervisningsbrug i form af bøger, opgaver, brætspil, videoer og interaktive programmer. Forlaget er en del af Transporterhvervets Uddannelser - TUR, som fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og erhvervsuddannelser (EUD) til transportområdet.